Menu
_MG_3831 copy.jpg

Lars Frølund, studievejleder på Århus Akademi udtaler:

"Det er vores erfaring, at de elever, der har haft et eller to år på DE er rigtig godt rustede til at klare en ungdomsuddannelse. Efterskolerne har en fantastisk evne til at styrke elevernes sociale kompetencer. Og i kombination med den solide faglige ballast, vi oplever, at DE´erne kommer med, er vi glade for at kunne indgå i et tættere samarbejde med DE om at pege på muligheden for 2 årigt stx. Vi kalder det en 1 + 2 model: 1 år i 10 kl. på efterskole + 2 år på stx på Århus Akademi. Dermed er man student på samme tid som hvis man tog 9. kl + 3 årigt stx. med den forskel, at man har haft det ene år på efterskole.

1 + 2 modellen er også for elever, der ønsker at tage HF i forlængelse af skolegangen på DE. Århus Akademi tilbyder både stx og HF på 2 år med den forskel, at 2 årigt stx rummer flere fag på A-niveau og derfor egner sig særligt til seriøse, dygtige og fokuserede unge. Vores erfaring med elever fra DE er, at langt de fleste af dem har fået de nødvendige faglige og sociale forudsætninger i løbet af 10 kl. til at klare en ungdomsuddannelse, hvad enten det drejer sig om 2 årigt stx eller HF. Der er 6 skoler i Danmark, der tilbyder 2 årigt stx. HF tilbydes over hele landet."

#dufårguldmedhjem