Menu
3L1A1690Djursland 0-2.jpg

Skolens kontor administrerer elevbanken, som har åbent hver dag lige over middag.

Lommepenge og rejsepenge kan sættes i elevbanken, der er en god ordning for alle - både elever, forældre og skolen.

Elevbankordningen er frivillig, men skolen kan ikke påtage sig ansvaret for penge, eleven selv vælger at opbevare.
Penge kan indsættes på skolens konto via netbank. Husk at mærke indbetalinger/overførelser "Elevbank" og elevens fulde navn.

Registreringsnummer 0891
Kontonummer 1010691

#dufårguldmedhjem