Ordensregler

Ordensregler er skolens rammer, der skal sikre den enkeltes trivsel og udvikling. Når den enkelte trives, udvikles fællesskabet, og skolen bliver et godt sted for alle at være.

Hvis en elev ikke ønsker at samarbejde inden for de rammer, vi sætter på skolen, kan det betyde, at opholdet må afbrydes. Det kan ske i følgende tilfælde:
- kriminelle handlinger af enhver art
- ved rygning af alle former for tobak. Skolen er røgfri
- enhver form for sex og seksuelt samvær på skolen
- gentagne ulovlige forsømmelser og aftalebrud
- indtagelse af alkohol og narkotiske/euforiserende stoffer samt snifning under enhver form - såvel på som uden for skolen.

Alle skolens regler gælder også på rejser til og fra skolen.

Del denne side